تولیدات

demo-attachment-44-Group-582

این شرکت در حال حاضر تحت پوشش وزارت صنایع، عضو انجمن صنفی سازندگان تابلوهای برق و مورد تایید استانداردهای توانیر و شرکت توزیع نیروی برق در خصوص تولیدات انواع تابلوهای فشار متوسط و ضعیف، تابلوهای حفاظتی، کنترل، اندازه گیری، تغذیه، بانک های خازنی، مانوری می باشد.
کیفیت بالا، دقت و نهایتا اعتماد ایجاد شده در مشتری ها، ما را قادر به رقابت با سایر تولید کنندگان نموده است. عابد خزر (عابدین خواه) از این که می تواند انتخاب خوبی برای مصرف کنندگان جامعه مهندسین باشد خرسند بوده و اعتماد و اطمینان شما را چون لوحی زرین بر تارک تجربه خود الحاق می نماید.

demo-attachment-43-Group-570